Architectual institute in Prague

Archive

  • A private international college of architecture
  • Situated in central Prague
2017-01-23 : Final AD presentations next week!

On Monday 23/01/2017 at 1200 Wertig-Neuhäusl studio and on Tuesday 24/01/2017 at 1200 Palaščák-Šimonová studio presents Fortuna, Leipzig students´projects of winter term 2016/17. 

2017-01-19 : Final AD presentations!

On Thusday 19/01/2017 at 10AM Schindler-Fessler studio and on Friday 20/01/2017 at 2PM Nasadil-Duba studio presents the Fortuna, Leipzig students´ projects of winter term 2016/17.

2016-12-13 : FORTUNA THEATRE IN LEIPZIG, GERMANY

Architectural Design semestral project continues with the formal 80% presentation. 

GRANTOVÝ PROJEKT „UDRŽITELNÝ REGION. VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

ARCHIP realizuje grantový vzdělávací projekt (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj), zaměřený na pět klíčových oblastí pro udržitelný regionální rozvoj – z hlediska enviromentálního, ekonomického a sociálního. Projekt je financován z prostředků EU – číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/05.0045.

Cílovou skupinou jsou odborníci ze soukromé sféry, ze samosprávných úřadů či spolků, věnující se široce chápanému regionálnímu rozvoji. Program probíhá od ledna 2015, ve formě workshopů s tématy:
 

  • Udržitelný urbanismus 

  • Udržitelná doprava 

  • Udržitelná krajina 

  • Udržitelný komunitní rozvoj 

  • Management území se zapojením veřejnosti a klíčových hráčů

Účastníci se mohou přihlásit do jednotlivých témat dle svého zájmu. Kromě samotné účasti na workshopu se projekt skládá ze samostudia v e-learningu a napsání a prezentace závěrečné práce. Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování programu.